Rozpoczęcie XI Warmińskiego Jarmarku Świątecznego fot. M. Kierul