25-lecie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego

Na pierwszym planie dziewczynki w  ludowych strojach warmińskich, z wzniesionymi ramionami, tańczą przed ołtarzem, podając sobie róże
Wnętrze kościoła, w ławach stoją uczestnicy uroczystości: w środku zdjęcia prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, obok stoi wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki, w kolejnej ławie od lewej stoi kurator oświaty, Marek Nowacki
Na pierwszym planie prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręcza kwiaty dyrektorce Zespołu Szkoł Katolickich w Olsztynie
Uczestnicy uroczystości 25-lecia KZE oglądają okolicznościowy obraz, który wręcza Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna stoi przy mikrofonie i przemawia na tle ołtarza
Grupa chórzystów śpiewa na tle pamiątkowych tablic na podwyższeniu obok ołtarza
grupa dzieci w strojach warmińskich śpiewa stojąc na podwyższeniu obok ołtarza
Na pierwszym planie gitarzystka zwrocona twarzą do zespołu muzycznego młodzieży, na drugim planie chór dziecięcy
Po lewej stronie stoją przedstawiciele Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, po prawej stronie przy mikrofonie gratulacje składa Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna stoi przy mikrofonie i przemawia na tle ołtarza
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna składa gratulacje okolicznościowe stojąc przy mikrofonie, w tle po lewej młodzież uczestnicząca w uroczystości, po prawej stronie kadra zarządzająca KZE
na pierwszym planie ławy kościelne, w których siedzą uczniowie KZE i uczestnicy uroczystości, na drugim planie przedstawiciele kadry zarządzającej KZE stoją po lewej stronie, po ptawej Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna stoi przy mikrofonie
Pięcioro członków kadry zarządzającej KZE podczas uroczystości w kościele
Po lewej stronie pięcioro członków kadry zarządzającej KZE podczas uroczystości w kościele, po prawej, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz stoi przy mikrofonie
Grupa nauczycieli KZE na tle pamiątkowych tablic w Kościele