Budowa dojść pieszego i pieszo - rowerowego do zbiornika retencyjnego na ul. Sikorskiego