Campus Polska Przyszłości - wręczenie symbolicznych biletów