Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstwowej nr 30

Piotr Grzymowicz mówi do mikrofonu podczas uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych w SP. 30
Na pierwszym planie prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz siedzi w pierwszym rzędzie podczas uroczystości ślubowania piewrszakó z SP.30. W tle siedzą uczestnicy spotkania - kadra pedagogiczna oraz rodzice.
Prezydent Olsztyna przemawia podczas ślubowania klas pierwszych w SP.30 obok stoją uczniowie z pocztu sztandarowego szkoły, po prawej stronie przy mikrofonie stoi zastępczyni dyrekr szkoły.
Na pierwszym planie prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręcza list gratulacyjny dyrektor szkoły, pani Annie Staryk.
Pani Anna Staryk, dyrektor szkoły pasuje na dzieci stojące w rzędzie na naczniów klas pierwszych w SP. 30 w Olsztynie
Uczniowie w strojach rycerskich odgrywają scenę pasowania na rycerza.
Czworo uczniów klas pierwszych stoi w rzędzie i wygłasza treść przysięgi uczniowskiej, w tle w rzędach stoją uczniowie klas pierwszych w strojach galowych.
Dzieci z klas pierwszych stoją w rzędzie i przyjmują akt pasowania z rąk dyr. szkoły, pani Anny Staryk
Piotr Grzymowicz stoi na tle dekoracji okolicznościowej i wygłasza przemówienie skierowane do społeczności szkolnej SP. 30
Anna Staryk, dyr. SP. 30 wita gości przybyłych na uroczystość pasowania uczniów stojąc przy mikrofonie, obok zastępczyni dyrektora stoi przy mównicy, po lewej stronie poczet sztandarowy szkoły na tle okolicznościowej dekoracji.
Uczniowie prezentują sztandar szkoły.