Dziennikarze świętują 70 lat

Zdjęcie przedstawia archiwalne egzemplarze olsztyńskiej prasy z ostatnich 70 lat.
Uczestnicy uroczystości 70-lecia olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich siedzą przed sceną, w tle okno wychodzące na ul. 1 Maja.
Na pierwszym planie PIotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna oraz szef Nowego Życia Olsztyna, Leszek lik, siedzą wśród uczestników uroczystości. W tle pozostali uczestnicy.
Na pierszym planie siedzą przed sceną uczestnicy uroczystości tyłem, na drugim, dominującym planie muzycy - akordeonista, skrzypaczka, wiolonczelisya i basistka uświetniają uroczystość swoim występem.
Przy mównicy z mikrofonem stoi i przemawia przewodniczący olsztyńskiego oddziału SDP Grzegorz Radzicki
Przy mównicy stoi i przemawia wiceprezeska Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Maria Giedz.
Na pierwszym planie stoi czworo obdarowanych pamiątkowymi upominkami i wyróżnieniami członków olsztyńskiego SDP. W tle scena z instrumentami muzycznymi.
Na tle sceny Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna odbiera okolicznościowy medal 70 lecia olsztyńskiego ADP. Po lewej stronie przy mikrofonie prowadzący uroczystość Marek Lewiński z Radia Olsztyn.
Po lewej stronie bokiem stoi przewodniczący olsztyńskiego SDP Grzegorz Radzicki, obok prof. urszula Doliwa odbiera okolicznościowy medal.
Na tle sceny stoi dr Magdalena Szydłowska z okolicznościowym medalem 70-lecia olsztyńskiego SDP.
Po lewej stronie na sztaludze obraz przedstawiający wizerunek Seweryna Pieniężnego, po prawej przy mównicy z mikrofonem stoi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz, po prawej, wręcza przewodniczącemu olsztyńskiego oddziału SDP okolicznościowy witraż przedstawiający św. Jakuba.