Elektron Show Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych fot. J. Skórski