Forum Organizacji Pozarządowych - marzec 2024, Olsztyn