Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku