Inauguracja - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UMW fot. Jarosław Skórski