Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów - wmurowanie kamienia węgielnego