Jubileusz 100 urodzin mieszkanki Olsztyna

Na zdjęciu stoi pięcioro uczestników jubileuszu 100 lat, od prawej: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Jubilatka oraz członkowie rodziny
Od lewej: Jubilatka przyjmuje z rąk prezydenta Piotra Grzymowicza list gratulacyjny
Na zdjęciu stoi pięcioro uczestników jubileuszu 100 lat, od prawej: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Jubilatka oraz członkowie rodziny
Na zdjęciu stoi pięcioro uczestników jubileuszu 100 lat, od prawej: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Jubilatka oraz członkowie rodziny
Od lewej: Jubilatka przyjmuję z rąk prezydenta Piotra Grzymowicza bukiet kwiatów
Od lewej: Jubilatka przyjmuję z rąk prezydenta Piotra Grzymowicza bukiet kwiatów
Od lewej: przy stole siedzi Jubilatka, obok siedzi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna oraz syn Jubilatki
Naz dzjęciu znajduje się tort urodzinowy