Jubileusz 25-lecia Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27