Konferencja Automatyka i Robotyzacja Przemysłu fot. Jarosław Skórski