LII sesja Rady Miasta - pożegnanie Haliny Zaborowskiej-Boruch