Miasteczko ruchu drogowego przy SP 30, ul. Pieczewska 10