Obchody Dnia Sybiraka i przekazanie Sztandaru dla SP 5. fot. M. Kierul