Odsłonięcie tablicy poświęconej Janowi Baczewskiemu