Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii fot. Jarosław Skórski