Olsztyn - miasto zaangażowane w ratowanie życia (Fundacja DKMS)