Osobowość Roku Warmii i Mazur 2019 fot Jarosław Skórski