Otwarcie 39. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego fot. M. Kierul