Podpisanie porozumienia międzygminnego na potrzeby krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.