Podpisanie umów na dofinanowanie renowacji budynku przy ul. Bałtyckiej 45