Posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (fot. MPK Olsztyn)