Przybicie tabliczki znamionowej, próba ciśnieniowa kotła, Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów