Przysięga w 4 Brygadzie Warmińsko-Mazurskiej Obrony Terytorialnej