Regaty W-M Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - otwarcie