Rozstrzygniecie konkursu na obiekty przy ul. Sybiraków.