Spotkanie z seniorami-karmicielami kotów wolno żyjących