Świat Włodzimierza Jarmołowicza. Koncert Grupy Wokalnej Moderato