Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej - otwarcie Olsztyn 2023