Wmurowanie aktu erekcyjnego nowiej siedziby Instytutu PAN w Olsztynie