Wyjazd studyjny do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku