XVI Konferencja "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych"