XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu na UWM