XXXVI Warmińska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę fot. M.Kierul