Zjazd sprawozdawczy Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - Olsztyn 2024